Dobrodošli

27.11.1989

Predsedstvo SR Slovenije ugotovi, da je treba sprejeti ukrepe

Predsedstvo SR Slovenije ugotovi, da so nastale razmere, ko je za zavarovanje javnega reda, življenja ljudi in premoženja treba sprejeti ukrepe. Ugotovitve pošljejo IS Skupščine SR Slovenije. ZIS pooblasti ZSNZ, da zagotovi javni red in mir – ne sme biti ogrožanja varnosti niti prebivalcev, niti tistih, ki se bodo morebiti zbrali v Ljubljani. Sekretar RSNZ Tomaž Ertl spregovori delegatom republiške skupščine o pripravah organov za notranje zadeve v zvezi z mitingom. Nato izda Odločbo o imenovanju operativnega štaba za vodenje akcije Sever.

Proglas | Izvedba: Interplanet