Dobrodošli

30.11.1989

Odredbe začnejo veljati.

Odredbe začnejo veljati. Ob 20. uri se v Sloveniji aktivirajo nekateri pokrajinski centri za obveščanje, ki sicer niso delovali stalno. Predsedstvo RK SZDL Srbije pozove vse srbske institucije in delovne organizacije k popolni prekinitvi vseh stikov s Slovenijo in slovenskimi gospodarskimi organizacijami.

Proglas | Izvedba: Interplanet