Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Milan Horvat

Pod pojmom »AKCIJA SEVER« so organi za notranje zadeve, predvsem pa milica, leta 1989 načrtovali številne ukrepe za preprečitev napovedanega »mitinga resnice« v Ljubljani. To ni bilo enkratno dejanje, saj so organizatorji miting napovedovali že v začetku leta 1989. Zato so se načrtovani ukrepi spreminjali in dopolnjevali, podlaga zanje pa so bile odločitve takratnega republiškega izvršnega sveta in skupščine.

Odločna stališča slovenske politike, predvsem izvršilne oblasti, in odločno ter visoko strokovno ravnanje milice so vplivali na odločitev organizatorjev mitinga, tako da ga 1.  decembra 1989 ni bilo. Prvi december je pomenil v javnosti vidno izvedbo nekaterih načrtovanih ukrepov milice. Pomeni pa tudi svojevrstno prelomnico v zavesti vseh miličnikov in večine Slovencev, da je Slovenija odločena do konca izvesti demokratične procese.

Širina in pomembnost takratnih dogodkov do sedaj nista bili nikoli celovito prikazani. Verjetno je eden od razlogov tudi, da je to izvedla še »stara« oblast. Ostaja pa odprto vprašanje, kakšen bi bil tok dogodkov, če bi do množičnega mitinga dejansko prišlo.

Čeprav so bili ti dogodki dolgo potiskani v ozadje, čeprav so bili poskusi, da bi se nanje pozabilo, smo vojni veterani iz organov za notranje zadeve ime akcije Sever prevzeli za ime svojega združenja, današnje Zveze policijskih veteranskih društev Sever, in 1. december določili za svoj praznik.

Letos, ko praznujemo dvajseto obletnico takratnih dogodkov, je možnost, priložnost in tudi čas, da širše spregovorimo o takratnih političnih in varnostnih razmerah in pomenu ravnanj organov in institucij v Sloveniji. Veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever se s ponosno spominjamo svojih takratnih dejanj.  

Milan Horvat
Predsednik Združenja Sever
Proglas | Izvedba: Interplanet