Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

dr. Tomaž Čas

Akcija Sever ni bila klasična akcija: bila je pomemben del osamosvojitvenih procesov. Pomenila je veliko več kot le preprečitev »mitinga resnice« v Ljubljani – ob tem so vse leto potekala različna usklajevanja v milici in drugih operativnih službah organov za notranje zadeve pa tudi priprave na mobilizacijo aktivnega in rezervnega sestava milice ter tehničnih sredstev. Pri vseh teh nalogah je sodelovalo 6.472 miličnikov in drugih delavcev organov za notranje zadeve.

Beseda »sever« je v osemdesetih letih kazala na odpor slovenske milice do nekaterih rešitev, ki jih je ponujal »jug« oziroma Zvezni sekretariat za notranje zadeve in Jugoslovanska ljudska armada. Tako smo se v Sloveniji takrat med drugim uprli širitvi pristojnosti vojakov za varovanje državne meje s 100-metrskega na kilometrski mejni pas, zahtevi za uvedbo enotnega informacijskega sistema, poudarjanju primata zvezne zakonodaje na področju javne varnosti, zahtevi, da je treba povsem poenotiti uniformo milice v vsej zvezni državi, da ne bi bilo mogoče opaziti vstopa in delovanja miličnikov iz drugih republik. Uprli smo se tudi izvajanju nekaterih nalog, ki jih je zahtevala služba državne varnosti, vodena iz Beograda. Milica je že pred uspešnim zaključkom akcije Sever začela pripravljati celoviti sistem varovanja državne meje, ki je bil kot predlog pripravljen že pred prvimi parlamentarnimi volitvami aprila 1990. Ta predlog je določal tudi varovanje meje z Republiko Hrvaško z miličniki in mejnimi prehodi, ki jih imamo danes. In prav zato je, vsaj zame, »sever« sinonim za delovanje slovenske milice tudi med osamosvojitvenimi procesi pred »mitingom resnice«, ki so prispevali h kasnejši osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije.

Milica je bila v tistem času visoko profesionalna, psihično, strokovno in organizacijsko pripravljena za izvajanje najzahtevnejših nalog, zlasti pa tudi izredno enotna. Imela je izjemno podporo ljudi in je uživala velik ugled zaradi visoke profesionalnosti, predvsem pa zato, ker je jasno izkazala lojalnost do svojega naroda ter domoljubje do svoje ožje domovine Slovenije. Zato mi je v čast, da sem lahko v tistem času vodil posebno enoto slovenske milice. To so bila najlepša leta mojega poklicnega delovanja.

Dr. Tomaž Čas
Podpredsednik Združenja Sever
Predsednik organizacijskega odbora
Proglas | Izvedba: Interplanet