Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Organizacijski odbor

Predsednik organizacijskega odbora

dr. Tomaž ČAS

podpredsednik Združenja Sever

Podpredsednik organizacijskega odbora

Emerik PETERKA

 

predsednik  Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana

Podpredsednik organizacijskega odbora

 Daniel ŽIBERT

 

Višji policijski svetnik, direktor Uprave uniformirane policije, GPU

Izvršni sekretar

Anton POZVEK

generalni sekretar Združenja Sever

Član

mag. Damijan LAH

generalni sekretar Ministrstva za notranje zadeve

Član

Branko CELAR

Sekretar, Kabinet ministrice, MNZ

Predsednik odbora za marketing in trženje

Zlatko POLAJŽER

Direktor, Proglas d.o.o.

Podpredsednik odbora za marketing in trženje

mag. Zlatko HALILOVIČ

policijski svetnik, Policijska uprava Slovenj Gradec

Predsednik odbora za izvedbo posvetovanja

Marjan ANTONČIČ

Član Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana

Predsednica odbora za stike z javnostjo

Nuška TAVČAR

policijska svetnica, vodja sektorja,  Služba generalnega direktorja policije, GPU

Predsednik odbora za pripravo dokumentarnega filma

Marjan STARC

Član Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana

Podpredsednik odbora za pripravo dokumentarnega filma

Anton BUKOVNIK

višji policijski inšpektor, Služba generalnega direktorja policije, GPU

Predsednica odbora za izvedbo svečane prireditve

Petra ŠKOFIC

svetovalka, Kabinet ministrice, MNZ

Podpredsednica odbora za izvedbo svečane prireditve

Zofija HAFNER

višja policijska inšpektorica, Služba generalnega direktorja policije, GPU

Članica odbora za izvedbo svečane prireditve

Jožica MIHELIČ

pomočnica direktorja, Urad za logistiko, GPU

Član odbora za izvedbo svečane prireditve

Janez KUKEC

vodja policijskega orkestra, Uprava uniformirane policije, GPU

Proglas | Izvedba: Interplanet