Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Posvetovanje v Državnem svetu

STROKOVNI POSVET OB 20-LETNICI AKCIJE SEVER

Državni svet Republike Slovenije

Četrtek, 26. novembra 2009, ob 9. uri

 

Namen strokovnega posveta

Letos mineva dvajset let od poskusa izvedbe t.i. »mitinga resnice« v Ljubljani, 1. decembra 1989, ki je bil sestavni del Miloševićevega mitingaškega gibanja.

Namen mitinga ni bil predstaviti »pravo resnico« o Kosovu, kot so zatrjevali organizatorji, ampak zaustaviti procese demokratizacije v Sloveniji ter preko mitinga in verjetnih neredov predvsem tujino opozoriti na to, kdo po njihovem ruši enotno Jugoslavijo in s tem zagotoviti, če že ne podporo, pa vsaj tihi pristanek za ukrepe, ki bi Slovenijo prisilili k večji poslušnosti. Glede na odpor do mitingaških aktivnosti in razpoloženje ljudi v Sloveniji je bilo težko predvideti, kaj bi se zgodilo, če bi miting v Ljubljani bil. Edina razumna odločitev je bila, da se miting prepove.

Temeljne elemente prepovedi in preprečitve t.i. »mitinga resnice«  so sestavljale odločitve pristojnih slovenskih političnih organov (predsedstva, skupščine in izvršnega sveta) in aktivnosti organov za notranje zadeve, ki jih lahko zajamemo v okvir priprav, načrtovanja, organiziranja in izvedbe »Akcije Sever«.

Namen posveta je vsestranska in celovita osvetlitev organiziranja in poteka »Akcije Sever« ter njenega pomena v kontekstu družbenih, političnih in varnostnih razmer v takratni slovenski in jugoslovanski družbi.

Marjan Antončič, predsednik odbora za organizacijo posveta

Proglas | Izvedba: Interplanet