Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

mag. Blaž Kavčič

Neodvisna država nam ni bila podarjena. Ponosni smo na zgodovinsko vlogo slovenske policije –  tedanje milice, ki je učinkovito prispevala k temu, da že osemnajst let živimo v samostojni, mednarodno priznani, predvsem pa varni državi.

Že med dogodki leta 1989, kot je bil prepovedan »miting resnice«, je policija storila vse, kar je morala – v vlogi varuhov in osamosvojiteljev je zaščitila ljudi ter se jasno opredelila za samostojno Slovenijo. Ta prelomni dogodek je dokončno dokazal, da smo Slovenci gospodarji na svoji zemlji in da so politična nesoglasja v gospodarsko izčrpani državi tako močna, da Jugoslavija ne more več ostati skupaj.

Svojo odločnost je pokazala tudi med osamosvojitveno vojno, ko so med policisti padle tudi žrtve. Slovenska milica je takrat brezkompromisno stopila v bran suverene odločitve ljudstva, danes pa si slovenska policija enako prizadeva biti branik zakonitosti in spoštovanja človekovega dostojanstva.

Zanjo se je takrat začelo tudi novo obdobje – samostojna pot, pot preoblikovanja v moderno evropsko policijo in vzpostavitev učinkovitega nadzora državne meje v Republiki Sloveniji po schengenskih standardih.

Mag. Blaž Kavčič
Predsednik Državnega sveta
Proglas | Izvedba: Interplanet