Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Miran Potrč

Konec leta 1989 je bil čas velikih pričakovanj, dejanj in odločitev. Padel je berlinski zid, simbol delitve sveta na politične bloke. Spreminjal se je politični zemljevid Evrope.

V ta čas spada tudi akcija Sever. Odločitev za prepoved »mitinga resnice«, ki naj bi bil 1. decembra 1989 v Ljubljani, ki so jo sprejeli pristojni oblastni organi, in realizacija prepovedi, ki so jo izvedli slovenski organi za notranje zadeve, sta med najpomembnejšimi dejanji tistega časa. S sprejemom ustavnih amandmajev k slovenski ustavi je bil storjen prvi korak k pravni osamosvojitvi Slovenije. S prepovedjo mitinga pa so slovenski oblastni organi prvič, proti volji zveznih oblasti, dejansko uresničili oblast na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Prvo odločitev je izpeljala slovenska skupščina, drugo organi za notranje zadeve in slovenska milica.

Zagotovljeni so bili varnost, red in mir. Slovenija je dokazala, da je sposobna biti država.

Miran Potrč
Podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije
Takratni Predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije
Proglas | Izvedba: Interplanet