Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Janez Stanovnik

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je od predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije zahtevalo, da prepove tako imenovani »miting resnice«, ki je bil napovedan za 1. december 1989, ker so organizatorji v svojih vabilih napovedovali rušitev ustavne ureditve. Zvezno predsedstvo tej zahtevi ni ugodilo, zato je slovenska skupščina miting prepovedala in pooblastila republiškega sekretarja za notranje zadeve, da v smislu te odločitve sprejme vse potrebne ukrepe.

Sekretar Tomaž Ertl je to odločbo izvedel in o tem obvestil tako Zvezni sekretariat za notranje zadeve kot tudi svoje kolege v drugih republikah. Na tej osnovi so bili organizatorji mitinga iz vrst srbskih nacionalistov prisiljeni miting preklicati.

Akcija slovenske milice je zato primer, kako se lahko prepreči rušenje ustavnosti in zakonitosti s skrbno organizirano policijsko akcijo, ki jo podpreta zakonodajni organ in tudi enotnost miroljubnega ljudstva, ki brani svojo svobodo in neodvisnost.  

Janez Stanovnik
Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Takratni predsednik Predsedstva Socialistične republike Slovenije
Proglas | Izvedba: Interplanet