Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Red. prof. dr. Gorazd Meško

V času akcije Sever leta 1989 sem bil vzgojitelj v Izobraževalnem centru Organov za notranje zadeve v Tacnu in se še dobro spominjam, da je bila takrat tam Posebna enota milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Kot poznavalec takratnih dogodkov v Jugoslaviji in Republiki Sloveniji lahko ocenim, da je bila izjemno kakovostno načrtovana in izvedena akcija Sever skupni odziv takratnega slovenskega vodstva, organov za notranje zadeve in slovenske milice, s čimer je bil preprečen nedovoljen oziroma prepovedan »miting resnice« v Ljubljani, ki je bil napovedan za 1. decembra 1989.

Ker o vsem tem zelo malo vesta strokovna in tudi siceršnja javnost, podpiram vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, da sta v program prireditev ob 20. obletnici akcije Sever uvrstila strokovno-znanstveno posvetovanje, ki bo 26. novembra 2009 v Državnem svetu. Ob tem poudarjam, da gre za posvetovanje o dogodkih izpred dvajsetih let, ki so bili pomembni osamosvojitveni procesi Republike Slovenije. Zato bo tudi Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru sodelovala kot soorganizatorica posvetovanja in prispevke izdala v posebni številki revije Varstvoslovje.

Prepričan sem, da bo posvetovanje o akciji Sever velik prispevek pri osvetlitvi takratnih dogodkov in osnova za nadaljnje raziskovanje tega pomembnega obdobja v novejši zgodovini nastajanja samostojne Republike Slovenije. Kot dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru sem z veseljem sprejel funkcijo moderatorja na tem posvetu, kjer bodo sodelovali pomembni akterji osamosvojitvenih procesov Republike Slovenije in udeleženci ter vodje akcije Sever.

Red. prof. dr. Gorazd Meško
Dekan Fakultete za varnostne vede
Univerze v Mariboru
Proglas | Izvedba: Interplanet