Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Branimir Bračko

Če strnem svoje poglede na akcijo Sever, moram opozoriti na nekaj najpomembnejših pogojev za delovanje organov za notranje zadeve v Sloveniji leta 1989.

Pred akcijo so bili organi za notranje zadeve izpostavljeni številnim pritiskom. V Zveznem sekretariatu za notranje zadeve so bili mnenja, da se slovenski organi za notranje zadeve preveč mlačno odzivajo na aktualne varnostne pojave in dogodke v Sloveniji. Enako so njihovo delovanje ocenjevali v vodstvu Jugoslovanske ljudske armade, do določenega nezaupanja pa je prihajalo tudi v Sloveniji.

Vendar to v odločilnih trenutkih za akcijo Sever med pripadniki organov za notranje zadeve ni povzročilo nobenega omahovanja. Izvajali so jo z veliko predanostjo in požrtvovalnostjo, torej pripravljeni, da svoje delo v korist Slovenije opravijo po najboljših močeh. Posebej ponosni smo lahko na slovensko milico, ki je svoje naloge izvedla z mnogo inovativnosti ter visoko profesionalno.

Branimir Bračko
Takratni Namestnik republiškega sekretarja
za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije
Proglas | Izvedba: Interplanet