Dobrodošli

Branimir Bračko

Če strnem svoje poglede na akcijo Sever, moram opozoriti na nekaj najpomembnejših pogojev za delovanje organov za notranje zadeve v Sloveniji leta 1989.

Pred akcijo so bili organi za notranje zadeve izpostavljeni številnim pritiskom. V Zveznem sekretariatu za notranje zadeve so bili mnenja, da se slovenski organi za notranje zadeve preveč mlačno odzivajo na aktualne varnostne pojave in dogodke v Sloveniji. Enako so njihovo delovanje ocenjevali v vodstvu Jugoslovanske ljudske armade, do določenega nezaupanja pa je prihajalo tudi v Sloveniji.

Vendar to v odločilnih trenutkih za akcijo Sever med pripadniki organov za notranje zadeve ni povzročilo nobenega omahovanja. Izvajali so jo z veliko predanostjo in požrtvovalnostjo, torej pripravljeni, da svoje delo v korist Slovenije opravijo po najboljših močeh. Posebej ponosni smo lahko na slovensko milico, ki je svoje naloge izvedla z mnogo inovativnosti ter visoko profesionalno.

Branimir Bračko
Takratni Namestnik republiškega sekretarja
za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije
Proglas | Izvedba: Interplanet