Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Tomaž Ertl

Akcija Sever je bila praktično preveritev dolgoletnega sistema izobraževanja in usposabljanja delavcev organov za notranje zadeve in rezervne sestave milice. Popolna in v rekordnem času izvedena mobilizacija in strokovno zahtevna postavitev enot milice z jasno določitvijo nalog sta pokazali, da ima slovenska milica visoko usposobljeno vodstvo in miličnike, ki so sposobni in pripravljeni izvesti zaupne naloge.

Akcija Sever je dokazala, da delavci organov za notranje zadeve niso usposobljeni le za zagotavljanje varnosti posameznih državljanov, ampak tudi Slovenije, če so ogroženi njeni nacionalni interesi.

S popolnim zaupanjem v uspeh sprejetih ukrepov za preprečitev mitinga sem odšel v Zagreb na sestanek z zveznim sekretarjem in republiškimi sekretarji za notranje zadeve. Sestanek je bil poskus, preprečiti neposredno soočenje z mitingarji.

Glede na cilje mitinga in odnos do Slovenije v nekaterih republikah je bila možnost za odpoved mitinga le odločna grožnja, da bomo organi za notranje zadeve uporabili vsa pooblastila in sredstva, da izpolnimo odločitev slovenske skupščine in pričakovanje ogorčenih Slovencev. Za posledice, če mitingarji pridejo v Slovenijo, bodo odgovorni organizatorji.

Brez akcije Sever in odločne podpore organov za notranje zadeve ter velike večine Slovencev bi se miting zgodil, zato mislim, da udeleženci akcije Sever upravičeno in s ponosom obujajo spomin na čas velike preizkušnje za delavce organov za notranje zadeve in slovenski narod.


Tomaž Ertl
Takratni Republiški sekretar za notranje zadeve
Socialistične republike Slovenije
Proglas | Izvedba: Interplanet