Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Referati in referenti

Referati in referenti po abecednem vrstnem redu referentov


ORGANI ZA NOTRANJE ZADEVE V ČASU DRUŽBENIH SPREMEMB V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI TER V AKCIJI SEVER

Branimir Bračko, univ. dipl. pravnik, nekdanji namestnik republiškega sekretarja za notranje zadeve v pokoju.

AKCIJA SEVER SKOZI PERSPEKTIVO MEDIJEV

 

Anton Bukovnik, univ. dipl. obramboslovec, zaposlen v Službi generalnega direktorja policije

Tadeja Kolenc, univ. dipl. sociologinja družboslovne informatike, zaposlena v Službi generalnega direktorja policije

VLOGA IN AKTIVNOSTI SLOVENSKE MILICE V AKCIJI SEVER IN V ČASU OSAMOSVOJITVENIH PROCESOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Čas, magister pravnih znanosti, doktor obramboslovja, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v pokoju.

PRIZADEVANJA ZA LEGITIMNOST DELOVANJA MILICE

Pavle Čelik, magister sociologije, nekdanji načelnik Uprave milice v pokoju.

PRAVNI VIDIK  PREPREČITVE  JAVNEGA SHODA »MITINGA RESNICE« V LJUBLJANI (TEME IN DILEME)

Slavko Debelak, magister pravnih znanosti, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve v pokoju

POT DO PREPREČITVE T.I. MITINGA RESNICE

Tomaž Ertl, inženir, nekdanji republiški sekretar za notranje zadeve v pokoju

MESTO IN VLOGA OPERATIVNEGA ŠTABA RSNZ PRI NAČRTOVANJU IN VODENJU AKCIJE SEVER

Drago Kupnik, višji upravni delavec, pom. poveljnika policije v pokoju

Tomaž Čas, magister pravnih znanosti, doktor obramboslovja, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v pokoju.

MITINGU RESNICE »NE«

Borut Likar, dipl. obramboslovec, nekdanji generalni direktor policije v pokoju

VLOGA IN AKTIVNOSTI UPRAVE ZA NOTRANJE ZADEVE KRŠKO V AKCIJI SEVER

Miha Molan, univ. dipl. pravnik, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve v pokoju.

SLUŽBA DRŽAVNE VARNOSTI IN AKCIJA SEVER

Janez Franc Piber, agronom, nekdanji namestnik načelnika Varnostne informativne službe RSNZ v pokoju

POLITIČNE OKOLIŠČINE IN PRAVNE PODLAGE ZA PREPOVED T.I. MITINGA RESNICE

 

Miran Potrč, univ. dipl. pravnik, podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, nekdanji predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije

ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, V KATERIH JE BIL PREPREČEN MITING RESNICE V LJUBLJANI

Božo Repe, doktor znanosti, redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

SLOVENSKI NE MITINGAŠKEMU RUŠENJU USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI

Janez Stanovnik, univ. dipl. ekonomist, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, nekdanji predsednik Predsedstva Socialistične republike Slovenije

DELOVANJE POSEBNIH ENOT MILICE REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE V AKCIJI SEVER

Branko Šekoranja, dipl. obramboslovec, sekretar, vodja sektorja za obrambno in varnostno načrtovanje MNZ

 

Proglas | Izvedba: Interplanet