Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Organi združenja

Upravni odbor
     
     
Ivan Žaberl
VDS za celjsko območje
Vlado Bezjak
PVDS Posavje
Fabio Steffe
PVDS za Primorsko
in Notranjsko
Stanislav Ficko
PVDS Gorenjska
       
Emerik Peterka
PVDS Ljubljana
Marjan Vrbnjak
PVDS Maribor
Ciril Magdič
PVDS za Pomurje
Borut Likar
PVDS Dolenjska
in Bela krajina
   
Vinko Mlinšek
PVDS za Koroško
Alojzij Klančišar
PVDS Zasavje
Vincencij Beznik
PVDS Specialna enota
 Ivan Ambrožič
DVS Severne Primorske
       

Častno razsodišče

     
Peter Pungartnik (PVDS za Koroško)
Lilijana Kozlovič Korenika (PVDS za Primorsko in Notranjsko)
Jože Laščak (VDS za celjsko območje)
Dušan Purger (PVDS Maribor)
Srečko Rogač (DVS Severne Primorske)
       
Nadzorni odbor      
Andrej Rupnik (PVDS Ljubljana)
Andrej Bobek (PVDS Posavje)
Srečko Lampret (PVDS za Koroško)
Vesna Vičič (PVDS Specialna enota )
Savo Svitlica (DVS Severne Primorske)
 
DELOVNA TELESA
 
Komisija za statutarne zadeve
Angel Vidmar (DVS Severne Primorske)
Andrej Bobek (PVDS Posavje)
Drag Kupnik (PVDS Ljubljana)
Drago Zadnikar (PVDS Gorenjska)
Edo Mlačnik (VDS za celjsko območje)
Igor Klarič (PVDS za Pomurje)
Janez Košir (PVDS Specialna enota)
Janez Ogulin (PVDS Dolenjske in Bele Krajine)
Janko Brezovnik (PVDS za Primorsko in Notranjsko)
Vojko Robnik (PVDS Zasavje)
 
Komisija za organizacijsko-kadrovske zadeve
dr. Tomaž Čas (PVDS Ljubljana)
Ivan Žaberl (VDS za celjsko območje)
Rjmund Veber (PVDS Posavje)
Vojko Otoničar (PVDS za Primorsko in Notranjsko)
Stanislav Ficko (PVDS Gorenjska)
Darko Šorli (PVDS Maribor)
Ciril Magdič (PVDS za Pomurje)
Alojzij Klančišar (PVDS Zasavje)
Janez Portir (PVDS Specialna enota)
Boris Raj (PVDS za Koroško)
 
Komisija za zgodovinsko dejavnost
Emil Čebokli (PVDS za Primorsko in Notranjsko)
Peter Solar (VDS za celjsko območje)
Miha Molan (PVDS Posavje)
Alojzij Pavlič (PVDS za Primorsko in Notranjsko)
Milan Klemenčič (PVDS Gorenjska)
Marjan Starc (PVDS Ljubljana)
Dušan Purger (PVDS Maribor)
Stanislav Sakovič (PVDS za Pomurje)
Dean Božnik (DVS Severne Primorske)
Anton Gole (PVDS Dolenjske in Bele Krajine)
Bojan Kopač (PVDS Specialna enota)
Zlatko Halilovič (PVDS za Koroško)
Bogomir Brvar (PVDS Zasavje)
 
Komisija za priznanja
Anton Pozvek (PVDS Ljubljana)
Ivan Ambrožič (DVS Severne Primorske)
Aleksander Cvar (VDS za celjsko območje).
Milan Klemenčič (PVDS Gorenjska)
Bojan Skočir (PVDS Zasavje)

Proglas | Izvedba: Interplanet