Dobrodošli

Zlatko Polajžer

Pred približno dvajsetimi leti je moja generacija študirala, poslušala Pankrte, se malo kasneje zaposlovala, si ustvarjala družine in živela v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. »Miting resnice« v Ljubljani smo jemali kot enega izmed mnogih sicer zaostrenih dogodkov v Jugoslaviji, ki pa ne more ogrožati že navzočih sanj po demokratični in samostojni Sloveniji.

V medijih smo slišali in brali, kako je takratno slovensko vodstvo zveznim oblastem reklo NE, »mitinga resnice« v Ljubljani ne bo. Prvi december 1989 je minil – zgodilo se ni nič. In skoraj pozabili smo na tisti dan. Za akcijo Sever smo, navadni državljani, komaj vedeli.

Šele zdaj, po dvajsetih letih, ko sem prebral kar nekaj člankov o takratnih dogodkih in se pogovarjal z udeleženci akcije – miličniki, ki so takrat s svojo organiziranostjo odločno zaščitili NE, se v celoti zavedam, kako pomembno dejanje je bilo to.

Prav ta odločnost je bila temeljni kamen, ki je leta 1991 pripeljal k nastanku samostojne Slovenije.
 
Zdaj moja generacija živi v svoji državi in se s ponosom spominja takratnega NE in odločnosti miličnikov, da ga zaščitijo.

Zlatko Polajžer
Proglas, d. o. o.
Direktor  
Proglas | Izvedba: Interplanet