Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Leopold Jesenek

Delavci organov za notranje zadeve v Sloveniji leta 1989 smo bili že pred napovedjo  »mitinga resnice« soočeni z velikimi političnimi in ustavnimi pretresi v Republiki Srbiji in drugih območjih Jugoslavije in vsi smo vedeli, da moramo tako dogajanje v Sloveniji preprečiti. Takrat smo imeli dobro usposobljeno milico. Z aktivno in rezervno sestavo je bila  edina ustrezno usposobljena in opremljena, oborožena varnostno-obrambna moč v republiki, saj je bila teritorialna obramba še v sklopu Jugoslovanske ljudske armade in ob večjih neredih in napadih na ustavno ureditev Slovenije nanjo ni bilo mogoče računati. Milica je bila organizirana tako, da je bila prisotna na terenu med prebivalci v vseh okoliših in je tudi uživala njihovo zaupanje. Zaradi sprotnih usmeritev, ki so izhajale iz varnostnih ocen v posameznih okoljih, ter navodil »pomagaj, rešuj, svetuj in šele nato kaznuj«, nismo imeli večjih konfliktov na terenu, kljub zelo viharnemu dogajanju v Sloveniji. Zaradi blokad slovenskega blaga v nekaterih republikah in zaostrenih gospodarskih razmer so se vrstile številne stavke delavcev, manifestacije mladine in civilne družbe, konflikti in napeti odnosi s pripadniki Jugoslovanke ljudske armade. Vse to je zahtevalo zelo preudarno ravnanje in hitro prilagajanje razmeram. Poleg povečanega obsega rednega dela so bile leta 1989 potrebne še obširne izdelave načrtov za preprečitev mitinga in hkratno praktično usposabljanje posebnih enot milice za take razmere.

Oktobra in novembra 1989 so delavci milice in drugih služb organov za notranje zadeve pogosto delali cele dneve in noči brez zadostnega počitka, brez ustrezne prehrane, brez nadomeščanja prostega časa, brez plačila nadur itd. Kljub temu so vladale popolna delovna motiviranost in odgovornost pri delu ter enotnost v celotni milici. Odzivi na mobilizacijo naših enot so bili takojšnji in popolni. Povsod smo čutili veliko povezanost s prebivalci. Ob premikih enot na blokadna mesta in na krajih namestitev so nam ljudje pomagali, nas bodrili in izkazovali zaupanje. Vsi smo se zavedali kritičnosti tistega časa za usodo vseh nas in bodočnost Slovenije. V akciji Sever je sodelovalo skupaj približno 6.500 ljudi. Ko se spominjam tisti časov, sem  ponosen na svoje delo in delo prav vseh udeležencev akcije.


Leopold Jesenek
Takratni Načelnik Uprave milice in
vodja operativnega štaba RSNZ za vodenje akcije Sever
Proglas | Izvedba: Interplanet