Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Program posveta

Ura

Nastopajoči(-a)

 

Naslov / aktivnost

09.00

Marjan Antončič, predsednik odbora za pripravo posveta

 

Uvodni nagovor in najava zasedbe vodstva posveta

09.10

Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve Republike Slovenije

 

Uvodni nagovor

09.20

Milan Horvat, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever

 

Uvodni nagovor

09.30

mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

 

Slavnostni nagovor  

09.45

dr. Gorazd Meško, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

 

Uvodni nagovor; tehnična navodila, vezana na potek predstavitev referatov

10.00

dr. Božo Repe, doktor znanosti, redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani

 

Zgodovinske okoliščine, v katerih je bil preprečen miting resnice v Ljubljani

10.20

Janez Stanovnik, univ. dipl. ekonomist, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, v obdobju 1988 - 1990 predsednik Predsedstva Socialistične republike Slovenije

 

Slovenski ne mitingaškemu rušenju ustavnosti in zakonitosti

10.40

Miran Potrč, univ. dipl. pravnik, podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije,  v obdobju 1986 – 1990 predsednik Skupščine SR Slovenije in Ustavne komisije Skupščine SRS

 

Politične okoliščine in pravne podlage za prepoved t.i. mitinga resnice

11.00

Tomaž Ertl, univ. dipl. politilog, republiški sekretar za notranje zadeve v obdobju 1980 – 1990

 

Pot do preprečitve t.i. mitinga resnice

11.20

Branimir Bračko, univ. dipl. pravnik, namestnik republiškega sekretarja za notranje zadeve v pokoju

 

Organi za notranje zadeve v času družbenih sprememb v Sloveniji in Jugoslaviji ter v akciji Sever

11.40

dr. Tomaž Čas, magister pravnih znanosti, doktor obramboslovja, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v pokoju

 

Vloga in aktivnosti slovenske milice v akciji Sever in v času osamosvojitvenih procesov Republike Slovenije

11.55

mag. Pavle Čelik, magister sociologije, načelnik Uprave milice v pokoju

 

Prizadevanja za legitimnost delovanja milice

12.10

Odmor

 

 

12.40

mag. Slavko Debelak, magister pravnih znanosti, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve v pokoju

 

Pravni vidik  preprečitve  javnega shoda »mitinga resnice« v Ljubljani (teme in dileme)

12.55

Drago Kupnik višji upravni delavec, pomočnik poveljnika policije v pokoju

dr. Tomaž Čas, magister pravnih znanosti, doktor obramboslovja, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v pokoju

 

Organiziranje in vodenje akcije Sever

 

13.10

Branko Šekoranja, dipl. obramboslovec, sekretar, vodja sektorja za obrambno in varnostno načrtovanje MNZ

 

Delovanje posebnih enot milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve v akciji Sever

13.25

Janez Franc Piber, agronom, namestnik načelnika Varnostne informativne službe RSNZ v pokoju

 

Služba državne varnosti in akcija Sever

13.40

Miha Molan, univ. dipl. pravnik, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve v pokoju

 

Vloga in aktivnosti Uprave za notranje zadeve Krško v akciji Sever

13.55

Borut Likar, dipl. obramboslovec, generalni direktor policije v pokoju

 

Mitingu resnice »NE«

 

14.10

Anton Bukovnik, univ. dipl. obramboslovec, zaposlen v Službi generalnega direktorja policije

Tadeja Kolenc, univ. dipl. sociologinja družboslovne informatike, zaposlena v Službi generalnega direktorja policije

 

Akcija Sever skozi perspektivo medijev

 

14.30

 Sklepne razprave in zaključek posveta

 

 

Proglas | Izvedba: Interplanet