Dobrodošli

Spletno mesto je bilo pripravljeno v času obeleževanja 20. obletnice AKCIJE SEVER.

Vsebine se več ne osvežujejo.

Podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju

Petek, 27. november 2009

Generalni direktor policije Janko Goršek in predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever Milan Horvat sta pred prihajajočim prvim decembrom 2009, spominskim dnevom Združenja Sever, in ob 20. obletnici akcije Sever, podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju med Policijo in Združenjem Sever. Podpisu so poleg predstavnikov Generalne policijske uprave, Kabineta ministrice za notranje zadeve in vodstva Združenja Sever prisostvovali predstavniki vseh Policijskih veteranski društev Sever.

Podlago za sklenitev sporazuma je omogočil nov 21.a člen Zakona o policiji, ki je bil sprejet letos spomladi. Stranki sta se s sporazumeli, da bosta skupaj ohranjali spomin na osamosvojitvene dejavnosti v leti 1989 do 1991. V njih se bo še posebej odražala obojestranska skrb, da se vloga organov za notranje zadeve pri osamosvojitvenih dejavnostih ohrani zlasti med dejavno strukturo Policije.

Pogodbenici bosta sodelovali zlasti pri:

 • širjenju in ohranjanju zgodovinskega spomina slovenskega naroda;
 • domovinski vzgoji v osnovnih in srednjih šolah;
 • umestitvi zgodovine osamosvajanja in domovinske vzgoje v učne programe in programe izobraževanja delavcev Policije in MNZ;
 • organizaciji in izvedbi tradicionalnih spominskih pohodov, žalnih slovesnosti, drugih slovesnosti in obletnic osamosvojitvenih procesov ter vojne za Slovenijo 1991;
 • postavljanju in vzdrževanju spominskih obeležij;
 • izdajanju različnih strokovnih publikacij in publikacij o zgodovini osamosvajanja in vojne za Slovenijo 1991;
 • urejanju Muzeja slovenske policije;
 • urejanju statusa vojnega veterana in reševanju drugih statusnih vprašanj;
 • podpori in pomoči članom Združenja SEVER v socialnih in drugih stiskah;
 • podeljevanju priznanj;
 • izpopolnjevanju in usposabljanju članov Združenja SEVER;
 • organizaciji in izvedbi športnih prireditev in tekmovanj.

Policija bo v okviru možnosti zagotavljala materialne možnosti za delo Policijskih veteranskih društev Sever. Vsebino in obseg sodelovanja ter način izvedbe bosta obe stranki sporazuma opredelili v letnem načrtu sodelovanja.

Proglas | Izvedba: Interplanet